ภาคต่อของอาขยานอนุบาลค่ะ

KindCurrFromMemo_Page_1

โพสนี้เป็นภาคต่อของ อาขยานอนุบาล ก-ฮ, A-Z และ 1-10 ที่เป็นอาขยานบูรณาการอิสลามนะคะ เราเคยเกริ่นไว้ว่าอาขยานเหล่านี้มาขยายต่อได้ หมายถึงว่า ปกติเราอาจจะชวนเด็กท่องสนุกๆ ต่อๆ ไปเรื่อย แต่แต่ละประโยคที่อธิบายตัวอักษรหรือตัวเลขนั้น เราสามารถหยิบมาขยายเป็นบทเรียนให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งสำหรับอนุบาลแล้ว เราคงไม่ได้คาดหวังความรู้วิชาการลึก แต่การขยายความก็อาจช่วยให้เด็กได้เข้าใจความหมายที่สื่อในประโยคนั้นได้ชัดเจนขึ้น อินชาอัลลอฮฺ

ใน ลิงค์นี้  เป็นไฟล์ที่เรานำอาขยานทั้งสามนั้นมาจัดหมวดหมู่ ลำดับเนื้อหาว่าอะไรที่สำคัญ อะไรอยู่ในหมวดเดียวกัน เมื่อหยิบมาทำกิจกรรมก็เลือกตามลำดับความสำคัญหรือไล่ไปตามหมวดหมู่ได้ (ส่วนของการลำดับตัวอักษรนั้น เด็กจะได้ตอนที่ท่องอยู่แล้ว อย่ากังวลไป)  เช่น

“ช.ช้าง ถูกเกณฑ์หมายตีกะอฺบะฮฺ”  สามารถขยายเป็นกิจกรรมเรียนรู้ได้ทั้งวันเลย เช่นว่า เล่าเรื่องปีช้าง เหตุการณ์ที่อับรอฮะฮฺยกกองทัพมาจะโจมตีกะอฺบะฮฺ แล้วเป็นอย่างไร? ความสำคัญที่เป็นปีเกิดของท่านนบี ไปจนถึงรู้จักช้าง ประดิษฐ์กระปุกรูปช้าง ฯลฯ ตามแต่แม่ๆ และครูจะสร้างสรรค์กันได้เลยค่ะ

ก็หวังว่าแผนบ้านๆ นี้ อาจเป็นมุมมองหนึ่งซึ่งช่วยได้ หรือจุดประกายพลังของแม่และครูที่มีอยู่แล้ว เริ่มจากอาขยานง่ายๆ ที่เด็กท่องได้ติดปาก แท้จริงแล้วมันคือพื้นฐานที่อาจส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นได้ ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ