อาบน้ำละหมาด-ละหมาด

37332331_10214701423907517_1203703376848617472_n

ความสะอาด

การอาบน้ำละหมาด

เวลาของการละหมาด

วิธีการละหมาด

หมายเหตุ  ลิงค์ที่รวบรวมเพื่อเป็นใบงาน ความถูกต้องทางวิชาการให้ตรวจทานกับแหล่งวิชาการค่ะ