วิชาอัลหะดีษ ระดับอนุบาล

ในระดับอนุบาล ก่อนที่จะเรียนรู้หะดีษของท่านนะบี صلى الله عليه وسلم
เราจะให้เด็กๆ ได้รู้จักและเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนะบี صلى الله عليه وسلم ก่อน

หน่วยที่ 1 – ท่านนะบี صلى الله عليه وسلم ของเรา

 1. มุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم เราะซูลุลลอฮฺคนสุดท้าย
 2. เรื่องราวของยุคญาฮิลียะฮฺ
 3. การเสียชีวิตของบิดา (อับดุลลอฮฺ)
 4. การเกิดของมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم
 5. ชีวิตตอนอยู่กับนางฮาลีมะฮฺ (แม่นม)
 6. ชีวิตในเมืองมักกะฮฺกับมารดาอะมีนะฮฺ
 7. อับดุลมุฏเฏาะลิบ ปู่ที่รัก
 8. อบูฏอลิบ ลุงผู้ดูแล
 9. เคาะดิญะฮฺ ภรรยาผู้เคียงข้างนะบีมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم
 10. ลูกๆ ของท่านนะบีมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم
 11. บรรดาเศาะหาบะฮฺ (สหาย) ของท่านเราะซูล صلى الله عليه وسلم
 12. อบูบักร رضى الله عنه สหายรักของมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم
 13. อะลี رضى الله عنه ลูกพี่ลูกน้องของท่านนะบี صلى الله عليه وسلم
 14. อะลี رضى الله عنه เยาวชนคนแรกที่เข้ารับอิสลาม

หน่วยที่ 2 – คำสอนของท่านนะบี  صلى الله عليه وسلم

 1. ความสำคัญของการละหมาด
 2. ความสำคัญของมัสญิด
 3. การศึกษาและสอนอัลกุรอาน
 4. การทักทายมุสลิมด้วยสลาม
 5. การมอบของขวัญ
 6. เมื่อรู้สึกโกรธ ให้เงียบเสีย
 7. การให้อาหารผู้หิวโหย
 8. ความสะอาด (เฏาะฮาเราะฮฺ)
 9. การรับใช้มารดา
 10. มารยาทอิสลามในการรับประทานอาหาร
 11. การพัฒนาและประเมินผล
 12. การปลูกพืชและแบ่งปันผลิตผลให้ผู้อื่น
 13. การตามไปส่งแขกที่ประตู
 14. การกำจัดสิ่งอันตรายออกจากทางเดิน
 15. การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร
 16. การแปรงฟัน