หลักสูตรประวัติศาสตร์ ระดับอนุบาล

หน่วยที่ 1 – นะบีอาดัม อ.

 1. การสร้าง
 2. มนุษย์คนแรก
 3. อิบลีสกับการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺ ซบ.
 4. อาดัม อ. อยู่คนเดียวบนสวรรค์
 5. การขัดคำสั่งของอัลลอฮฺ ซบ. ของท่านนะบีอาดัม อ. และท่านหญิงเฮาวาอฺ รฎ.
 6. ลูกๆ ของท่านนะบีอาดัม อ. และท่านหญิงเฮาวาอฺ รฎ.

หน่วยที่ 2 – นะบีนูหฺ อ.

 1. นูหฺ อ. ศาสนทูตของอัลลอฮฺ ซบ.
 2. การลงโทษของอัลลอฮฺ ซบ. ต่อบรรดาผู้ปฏิเสธ
 3. เราเป็นมุสลิม เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ซบ.

หน่วยที่ 3 – นะบีฮูด อ.

 1. หมู่ชนชาวอ๊าด
 2. ฮูด อ. ศาสนทูตของอัลลอฮฺ ซบ.
 3. ก้อนเมฆแห่งการทำลาย

หน่วยที่ 4 – นะบีศอลิหฺ อ.

 1. ษะมูด หมู่ชนของท่านนะบีศอลิหฺ อ.
 2. นะบีศอลิหฺ เชิญชวนผู้คนสู่เตาฮีด
 3. การลงโทษจากอัลลอฮฺ ซบ.

หน่วยที่ 5 – นะบีอิบรอฮีม อ.

 1. การสักการะรูปปั้น
 2. การอพยพไปกับนางซาเราะฮฺและลูฏ
 3. การกำเนิดของอิสมาอีล และการเดินทางไปมักกะฮฺ
 4. ซัมซัม รางวัลของอัลลอฮฺสำหรับท่านหญิงฮาญัร
 5. รากฐานของเมืองมักกะฮฺ
 6. การสร้างบัยตุลลอฮฺ