แผ่นกิจกรรมอิสลามศึกษา

กิจกรรมอิสลามศึกษา ช่วยให้เด็กๆ ศึกษาอิสลามผ่านกิจกรรม

ในแผ่นกิจกรรมจะประกอบด้วยข้อความ 2 คอลัมน์ คอลัมน์แรกเป็นหัวข้อ อีกคอลัมน์เป็นหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ  วิธีใช้ให้ตัดบัตรออกมาแยกเป็นชิ้นตามเส้น โดยตัดให้เหลือกรอบสี่เหลี่ยมด้านนอกไว้ นำบัตรมาให้ผู้เรียนจับคู่ โดยวางบัตรหัวข้อกระจายไว้บนโต๊ะ ผู้เรียนสุ่มหยิบบัตรอัลกุรอานหรืออัลหะดีษขึ้นมาอ่านออกเสียงทีละหนึ่งใบ แล้วเลือกบัตรหัวข้อที่ตรงกัน จับคู่เช่นนี้จนครบ แล้วนำมาประกอบกลับติดเทปกาวด้านหลังเป็นแผ่นใบงานเหมือนเดิม จากนั้นให้เด็กๆ หาเลขลำดับซูเราะฮฺว่า ซูเราะฮฺชื่อนี้อยู่ลำดับที่เท่าไรแล้วเขียนลงไป  โหลดไฟล์ PDF

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้อัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศรัทธาและการปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
2. ได้ฝึกอ่านภาษาไทย ผ่านการอ่านอัลกุรอานหรืออัลหะดีษ ฝึกการจับใจความสำคัญเพื่อจับคู่กับบัตรที่เป็นหัวข้อ
3. ได้คุ้นเคยกับชื่อและลำดับซูเราะฮฺในอัลกุรอาน โดยการหาว่าชื่อซูเราะฮฺนี้อยู่ลำดับที่เท่าไร หรือหาว่าลำดับนี้คือซูเราะฮฺอะไร
4. ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือทำ

ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงไว้นะคะ  หวังว่าอาจเป็นไอเดียให้ผู้สอนท่านอื่นๆ นำไปต่อ ยอดเป็นกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้

แผ่นกิจกรรมอิสลามใน 10 ส

แผ่นกิจกรรมสถานะและข้อควรปฏิบัติในวันศุกร์