แผ่นกิจกรรม 99 พระนามของอัลลอฮฺ

กิจกรรมอิสลามศึกษา ช่วยให้เด็กๆ ศึกษาอิสลามผ่านกิจกรรม

ในแผ่นกิจกรรมพระนามของอัลลอฮฺ ประกอบด้วยข้อความ 3 คอลัมน์ คือ
1.พระนามของอัลลอฮฺ
2.คำอธิบายพระนามเป็นภาษาไทย
3.อายะฮฺอัลกุรอานที่ระบุพระนามดังกล่าว

วิธีใช้ให้ตัดบัตรออกมาแยกเป็นชิ้นตามเส้น โดยตัดให้เหลือกรอบสี่เหลี่ยมด้านนอกไว้ค่ะ

วางบัตรหัวข้อพระนามของอัลลอฮฺ กับ บัตรคำอธิบายพระนามไว้บนโต๊ะ แยกฝั่งกระจายกัน  ให้ผู้เรียนสุ่มหยิบบัตรคำอธิบายพระนามขึ้นมาอ่านออกเสียงทีละหนึ่งใบ แล้วเลือกจับคู่บัตรพระนามที่ตรงกับคำอธิบาย จับคู่เช่นนี้จนครบแล้วนำมาเรียง

สุ่มหยิบบัตรอายะฮฺอัลกุรอานขึ้นมาทีละใบ แล้วนำไปจับกลุ่มกับบัตรพระนามของอัลลอฮฺที่เรียงไว้แล้ว จากนั้นประกอบกลับติดเทปกาวด้านหลังเป็นแผ่นใบงานเหมือนเดิม

ให้เด็กๆ หาพระนามที่อยู่ในอายะฮฺอัลกุรอานแล้วใช้ปากกาไฮไลท์ระบายสีไว้  และให้หาเลขลำดับซูเราะฮฺว่า    ซูเราะฮฺชื่อนี้อยู่ลำดับที่เท่าไรแล้วเขียนลงไปค่ะ 

*** โหลดไฟล์ PDF ***

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้พระนามที่สวยงามของอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งศาสนาอิสลาม และเรียนรู้คุณลักษณะของพระองค์
2. ได้เรียนรู้อัลกุรอานที่ระบุพระนามของอัลลอฮฺ
3. ได้ฝึกอ่านภาษาไทย ผ่านการอ่านคำอธิบายพระนาม ฝึกการจับใจความสำคัญเพื่อจับคู่กับบัตรที่เป็นหัวข้อพระนามของอัลลอฮฺ
4. ได้ฝึกอ่านภาษาอาหรับจากอายะฮฺอัลกุรอาน เพื่อหาพระนามของอัลลอฮฺที่ระบุในอายะฮฺ
5. ได้คุ้นเคยกับชื่อและลำดับซูเราะฮฺในอัลกุรอาน โดยการหาว่าชื่อซูเราะฮฺนี้อยู่ลำดับที่เท่าไร หรือหาว่าลำดับนี้คือซูเราะฮฺอะไร
6. ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือทำ

อ้างอิงคำอธิบายพระนามของอัลลอฮฺเป็นภาษาไทยจากเอกสารของ IslamHouse  ลำดับและอ้างถึงอายะฮฺอัลกุรอานที่ระบุพระนามจาก Islamicity  โดยคัดลอกตัวบทและความหมายอัลกุรอานจาก GlobalQuran และ QuranForAll ญะซากุมุลลอฮุคอยรอน