หลักสูตรฟิกฮฺ ระดับอนุบาล

หน่วยที่ 1 – อัตลักษณ์ของตนเองในฐานะมุสลิม

 1. การให้สลาม
 2. การเริ่มต้นทุกการกระทำด้วย “บิสมิลลาฮฺ”
 3. อีมาน ส่วนหนึ่งของชีวิตมุสลิม

หน่วยที่ 2 – อีมาน (เตาฮีด)

 1. อัลลอฮฺ ซบ. เท่านั้นคือผู้ทรงสร้าง
 2. ไม่มีผู้ใดเป็นหุ้นส่วนในอำนาจของอัลลอฮฺ ซบ.
 3. อัลลอฮฺ ซบ. คือผู้ทรงเมตตาและกรุณา
 4. การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ซบ.

หน่วยที่ 3 – ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ ซบ.

 1. มะลาอิกะฮฺเป็นสิ่งถูกสร้างพิเศษของอัลลอฮฺ ซบ.
 2. การมีอยู่จริงของมะลาอิกะฮฺ
 3. ชื่อของบรรดามะลาอิกะฮฺที่สำคัญ

หน่วยที่ 4 – ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์

 1. เราศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ซบ.
 2. อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์สุดท้ายที่มาจากอัลลอฮฺ ซบ.
 3. อัลกุรอานถูกประทานลงมาผ่านท่านญิบรีล อ.

หน่วยที่ 5 – ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ ซบ.

 1. อัลลอฮฺ ซบ. ส่งบรรดาศาสนทูตมาเพื่อสอนมนุษยชาติ
 2. นะบีอาดัม อ. คือมนุษย์คนแรกและเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ซบ.
 3. นะบีมุฮัมมัด ซล. เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ซบ. คนสุดท้าย

หน่วยที่ 6 – หน้าที่ของมุสลิม: ละหมาด

 1. มุสลิมต้องละหมาดวันละ 5 เวลา
 2. วิธีปฏิบัติในการละหมาด
 3. บทรำลึก (ดุอาอฺ) ที่อ่านในละหมาด

หน่วยที่ 7 – หน้าที่ของมุสลิม: ถือศีลอด

 1. ความสำคัญของการถือศีลอด
 2. ช่วงเวลาของการถือศีลอด
 3. การทำความดีในเดือนเราะมะฎอน
 4. การเฉลิมฉลองวันอีด

หน่วยที่ 8 – หน้าที่ของมุสลิม: ซะกาต

            การบริจาคให้ผู้ที่ขัดสน

หน่วยที่ 9 – หน้าที่ของมุสลิม: หัจญ์

 1. หัจญ์ จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน
 2. เงื่อนไขของการทำหัจญ์

หน่วยที่ 10 – หะล้าลและหะรอมในอิสลาม

 1. การให้ความเคารพบิดามารดาและผู้ใหญ่
 2. การดื่มและการกิน
 3. การแต่งกายแบบอิสลาม