หลักสูตรอัลกุรอาน ชั้น ป.1

เป้าหมายที่1  การวิเคราะห์และอ่านภาษาอาหรับ

1.1  จดจำตัวอักษรภาษาอาหรับได้

1.2  เรียนรู้การออกเสียงตัวอักษรภาษาอาหรับ

1.3  เชื่อมโยงเสียงและรูปร่างของตัวอักษรภาษาอาหรับได้

1.4  จำและออกเสียงตัวอักษรเมื่ออยู่ตำแหน่งต่างๆ (ต้น-กลาง-ท้าย) ได้

เป้าหมายที่2  การท่องจำและทบทวนบรรดาซูเราะฮฺ

2.1  ท่องจำบางซูเราะฮฺจากอัลกุรอาน คือ อัลฟาติหะฮฺ, อันนาส, อัลฟะลัก, อัลอิคลาศ, อัลละฮับ, อันนัศรฺ และอัลกาฟิรูน

2.2  อ่านออกเสียงถูกต้องและท่องจำได้คล่อง

เป้าหมายที่3  นำสู่คัมภีร์สุดท้ายของอัลลอฮฺ-อัลกุรอาน

3.1  เชื่อมั่นว่าอัลกุรอานคือดำรัสของอัลลอฮฺ

3.2  เรียนรู้ว่าภาษาอาหรับคือภาษาแห่งอัลกุรอาน

3.3  รู้ว่าอัลกุรอานเป็นทางนำที่แท้จริงของมนุษยชาติ

3.4  พัฒนาความเชื่อมั่นว่าทุกคำในอัลกุรอานถูกรักษาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

เป้าหมายที่4  เข้าใจความหมายของซูเราะฮฺที่ท่องจำ

4.1  รู้ว่า อัลฟาติหะฮฺ คือซูเราะฮฺอันดับแรกของอัลกุรอาน และอันนาส เป็นซูเราะฮฺอันดับสุดท้าย

4.2  เข้าใจ “เตาฮีด” และคุณลักษณะบางประการของอัลลอฮฺ ซบ. ที่ระบุในซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ โดยเฉพาะ “อัรเราะหฺมานิรเราะฮีม” (ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ)

4.3  รู้ว่าเราต้องขอจากอัลลอฮฺองค์เดียว ซึ่งการคุ้มครอง การได้รับทางนำ และการช่วยเหลือ

4.4  พัฒนาความเข้าใจต่อ “ชิรกฺ” และ “กุฟรฺ”  และรู้ว่ามุสลิมเคารพอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺองค์เดียว

เป้าหมายที่5  มารยาทและหน้าที่ของเราต่ออัลกุรอาน

5.1  รู้ว่าเด็กๆ ควรปฏิบัติมารยาทต่ออัลกุรอานคือมีน้ำละหมาดและสะอาด ก่อนสัมผัสอัลกุรอาน

5.2  เข้าใจว่าอัลกุรอานคือดำรัสของอัลลอฮฺ และประทานตรงมายังท่านนบี ซล. เพื่อเป็นทางนำของพวกเรา

เป้าหมายที่6  คำสอนของอัลกุรอาน

6.1  ศรัทธาว่าอัลลอฮฺ ซบ. คือพระเจ้าเพียงองค์เดียว และรู้ว่าวะหฺยแรกที่ถูกประทานมายังท่านนบี ซล. คือ “จงอ่าน” อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้เราอ่านและแสวงหาความรู้

6.2  เรียนรู้หน้าที่ของผู้ศรัทธา เช่น การละหมาดเพื่ออัลลอฮฺองค์เดียว การบริจาคและจ่ายซะกาตเพื่ออัลลอฮฺ

6.3  เรียนรู้คุณลักษณะของผู้ศรัทธา เช่น อดทน ใฝ่รู้ ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เคารพบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้อื่น รักษาสัญญา เป็นต้น

6.4  เชื่อมั่นต่อโลกแห่งการตอบแทนหลังจากเสียชีวิต และบัญชีบันทึกการกระทำขณะมีชีวิตอยู่