หลักศรัทธา

37754057_10214766877343812_5563528316855517184_n
ไฟล์ใบงานจาก http://ourprecioussprouts.blogspot.com

เตาฮีด

พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ

หมายเหตุ  ลิงค์ที่รวบรวมเพื่อเป็นใบงาน ความถูกต้องทางวิชาการให้ตรวจทานกับแหล่งวิชาการค่ะ