ห้องสมุดอิสลามศึกษา

ห้องนี้จะพยายามรวบรวมแหล่งข้อมูลเพื่อสะดวกในการนำมาเรียนรู้ การเรียนรู้อาจแบ่งเป็นส่วนที่ส่งเสริมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน แต่ก็มีอีกส่วนคือความรู้จำเป็นต่อผู้เรียน เช่น ความรู้ศาสนา ในหน้านี้ที่เราพยายามรวบรวมเก็บไว้ใช้เอง และหวังว่าการแบ่งปันนี้จะมีประโยชน์ค่ะ

37040393_10214665446448103_1046423448290590720_n
ไฟล์ใบงานจาก Amuslimhomeschool.com

หลักศรัทธา

หลักปฏิบัติ

Islamic Colouring and Workbooks for Kids

Islamic Reference Links

Islamic HomeSchool