ห้องสมุด

อัลกุรอาน

ภาษาอาหรับ

อัลหะดีษ  + ชีวประวัติท่านนบี ศ.

ฟิกฮฺ 

อัคลาก(มารยาท)

ประวัติศาสตร์และชีวประวัติ

คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

อนุบาล

ของล่อเด็ก