ความยืดหยุ่นของบ้านเรียน

FB_IMG_15356212981005728“หมายเหตุ : ตารางการจัดการเรียนรู้นี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปในอนาคต ตามวิถีชีวิต ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง”

คือ ข้อความกำกับใต้ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ของบ้านเรียน  เป็นอะไรที่ยืนยันความคู่กันระหว่าง “บ้านเรียน” กับ “ความยืดหยุ่น”

เพราะบ้านเรียน เน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ อาจมีกิจกรรมหลากหลาย อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ตารางที่วางไว้อาจใช้ได้กับเวลาหนึ่ง หรือกว่าจะได้เป็นตารางอย่างใจอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

ถ้าให้เทียบกับการเรียนในโรงเรียนเพื่อให้เห็นภาพ เช่นกรณีการปรับเปลี่ยนสลับคาบเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือกรณีมีกิจกรรมการเรียนรู้พิเศษ ทัศนศึกษา เวลาก็จะไม่ตรงกับตารางที่วางไว้ เป็นต้น

อย่างบ้านเราในช่วงนี้ คุยกันในบ้านแล้วเห็นสรุปว่า อยากจะจัดบ้านให้เข้าที่เข้าทางกว่านี้ ปรับมุมต่างๆ ก่อน แล้วค่อยเริ่มการเรียนต่อ เพราะไม่มีสมาธิ อุมมีคนเดียวมิอาจแยกร่าง มันจะแย่กันไปทุกอย่าง เมื่อเลือกทำทีละอย่าง เราจะจัดบ้านก่อนก็คือกิจกรรมการเรียนรู้ของบ้านเรา เลือกเอามุมของเด็กๆ ก่อน พอเข้าที่เด็กๆ ก็มีพื้นที่ทำกิจกรรมให้อุมมีจัดส่วนอื่นๆ ต่อไปได้ ระหว่างนี้ฝากพี่ๆ ดูแลน้องวนไป

ถ้าเอาไม้บรรทัดมาวัดเส้นโค้ง เราก็คงคิดว่าทำไมมันไม่ตรง แต่ถ้าเรายอมรับว่า เส้นโค้งก็คือเส้นโค้ง เราก็คงมีเมตตาให้มันได้ถูกวาดเขียนอย่างอิสระ

รอชมผลของเส้นโค้ง ที่เมื่อมารวมกับเส้นตรง อ ย่ า ง ย อ ม รั บ กั น มันก็จะสวยงามค่ะ