ทำไม… ทำบ้านเรียน

คำถามยอดฮิตก่อนจะคิดJpegเริ่มทำบ้านเรียนเลยนะคะ “ทำไมถึงทำบ้านเรียนล่ะ” เราอาจเคยตอบไปบ้างในบล็อกนี้ แต่ถ้าคุยกัน ณ เวลานี้ บางทีความคิดเปลี่ยนไป ลองอ่านใหม่ก็ไม่เสียหลาย..

ถ้าย้อนไปจากความรู้สึกส่วนตัวนั้น มาจากประสบการณ์ของตัวเองที่รู้ว่า หลายๆ สิ่งที่เรียนรู้นั้น อาจไม่ได้มาจากในห้องเรียน หลายนิสัยที่เราอยากฝึกหัด เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือทำ สนใจ ใฝ่หา อาจไม่มีในตำรา ในหลักสูตร หรือถ้ามี เราก็อาจไม่ได้ให้น้ำหนักกับมัน มากเท่ากับสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญ แล้วลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้จนมันเกิดขึ้น

ถ้าเอาคำตอบแบบวิชาการ ขอยกที่เราเขียนในแผนมาให้อ่านกัน ตามนี้ค่ะ

1. ลูกเป็นความรับผิดชอบหลักของพ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องดูแลและพยายามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พ่อแม่มีศักยภาพที่จะอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและให้ความรู้แก่ลูกๆ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ให้ลูกรักและเคารพพ่อแม่

2. เด็กๆ ซึมซับแบบอย่างจากคนใกล้ชิด บุคคลที่จะอบรมลูกจึงควรมีบุคลิกภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่ที่อยู่ใกล้ชิดและรู้จักลูกมากที่สุดจึงเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างของลูก โดยปรับปรุงตนเองไปพร้อมกับการอบรมขัดเกลาลูกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยรอบด้าน

3. พัฒนาจริยธรรมนำความรู้ การสร้างคนดีมีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องอบรมให้บุคคลมีจริยธรรมนำความรู้ คนที่มีความรู้แต่ขาดจริยธรรมก็อาจนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ผิดและสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น บ้านเรียนอิสลามต้องการสร้างเด็กที่มีจริยธรรมอิสลาม โดยขัดเกลาบุคลิกภาพและมารยาทในการดำเนินชีวิตประจำวันปกติ ลูกจะได้เรียนรู้อิสลามจากการใช้ชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงทฤษฎีที่ท่องจำเพื่อทำข้อสอบแต่ไม่นำมาปฏิบัติ

4. ความรู้ด้านหลักการศาสนา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมอิสลาม บ้านเรียนอิสลามจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นความรู้ด้านหลักการศาสนาที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ของลูก พร้อมกันนั้นก็ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการศาสตร์ต่างๆ ให้ลูกเรียนรู้อย่างรอบด้าน

5. วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข บ้านเรียนมีการจัดบรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของลูก เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

6. ค้นหาและส่งเสริมความถนัดของลูก ไม่ให้ลูกเข้าสู่ระบบการแข่งขันและตัดสินความเก่งด้วยคะแนน เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งอาจแตกต่างกัน ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยระบบคะแนนเพียงอย่างเดียว บ้านเรียนเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความสามารถและความสนใจ แล้วจัดกิจกรรมที่ให้ลูกได้สัมผัสกับบุคคล อาชีพ และแหล่งข้อมูลที่ลูกสนใจ

7. ข้อได้เปรียบของรูปแบบการศึกษาแบบบ้านเรียน มีหลายประการ เช่น อัตราส่วนของผู้สอนต่อเด็กน้อยทำให้เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ สังเกตความสามารถของเด็กได้ละเอียดว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถาม ตอบคำถาม และแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ การเรียนรู้จากชีวิตจริงที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา การเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมกับบุคคลและสถานการณ์จริงที่หลากหลาย และเป็นสร้างวินัยในการดำเนินชีวิตทุกวันไม่เว้นวันหยุด

นอกจากเหตุผลเหล่านี้ก็มีเรื่องบริบทของครอบครัว อย่างที่เราเคยบอกว่า หน้าที่ของเราก็คือ วางแผน แล้วทำ แต่ละก้าวที่เราก้าวไปนั้น มันไปอย่างวางใจด้วยการมอบหมายต่อพระองค์ และเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแผนปรับตัว เราก็วางแผน มอบหมาย และลงมือทำ เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งบ้านเรียนก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเรา ในหลายช่วงเวลาชีวิต รวมถึง ณ เวลานี้

الحمد لله