Posted in PPLคุย

หนึ่ง สอง สาม … มาสลามกันเถอะ

หนึ่ง สอง สาม ... มาสลามกันเถอะ

หนึ่ง สอง สาม มาสลามกันเถอะ
สี่ ห้า หก ฉันส่งยิ้มให้
ไอ แอม มุสลิม แสนสุขหัวใจ
ไอ แอม เด็กไทย หัวใจอาเซี่ยน

Advertisements

ผู้เขียน:

Homeschooling Muslim Mom