วิชางานช่าง

วิชางานช่าง

มาชาอัลลอฮฺ เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ที่เราได้ค้นพบความถนัดที่ชัดเจนขึ้นของลูกชาย
ค่ำวันศุกร์ ประกอบราวตากผ้าให้อุมมี ประกอบเองทั้งชั้นล่างชั้นบน แล้วอะบียกมาสวมกันให้

IMAG0320

IMAG0326

 

 

 

 

 

เช้าวันเสาร์ ประกอบลิ้นชัก เกือบทั้งหมดด้วยตัวเอง หลังจากประกอบโครงเสร็จแล้ว อะบีช่วยทำให้ดูลิ้นชักแรก แล้วทำเองต่อจนจบ โดยมีอะบีกำชับตรวจดูความเรียบร้อยเป็นระยะ

IMAG0334

 

 

 

 

เช้าวันอาทิตย์ ประกอบตู้กับลุงอนีส

IMAG0332

 

 

 

 

ผลงาน 3 ชิ้นรวด อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

IMAG0331

Advertisements