Posted in มุมเด็ก,สื่อการเรียนรู้,อิสลามศึกษา

คนต้นแบบ

รูปภาพ

แวะมาแบ่งปันไฟล์โปสเตอร์ อายะฮฺน่าท่องและชวนคุณลูกท่องด้วยกัน อายะฮฺที่ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้ว่าต้นแบบที่แท้จริงของเขาคือใคร

ฮีโร่ของมุสลิมทุกคน คือ ท่านนบี ซล. ผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพเหมือนอัลกุรอาน

ไฟล์พร้อมคำแปล พร้อมพิมพ์ พร้อมแปะ คลิกเลยค่ะ

Advertisements

ผู้เขียน:

Homeschooling Muslim Mom