สมุดระบายสี เราะมะฎอนของ…

เล่มนี้แปลทั้งหมดจากของฏอลิบิดดีน TJ Ramadan coloring book เพิ่มบางหน้าเข้าไปเพื่อให้มันพอดีทำเป็นหนังสือพับได้

วิธีทำเล่มคือพิมพ์ออกมาในกระดาษ 2 ด้าน แล้วพับครึ่ง จากนั้นกางออก กางแม็ค แล้วกดแม็คตรงกลางบนผ้าปูละหมาดที่พับทบหนาๆ เสร็จแล้วพลิกมาพับปลายแม็คเข้าเป็นอันเสร็จ จะได้หนังสือนิทานที่สามารถระบายสีได้ด้วยค่ะ

 โหลดไฟล์เล่มตัวอักษรสี

โหลดไฟล์เล่มขาว-ดำ