เมล็ดพันธุ์แห่งหลานสาว

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

          มีโรงเรียนจำนวนมากที่เต็มไปด้วยครูดีๆ ซึ่งทำงานหนักเพื่อสนองหน้าที่ดะอฺวะฮฺสู่อัลลอฮฺ เธอได้รับหน้าที่ให้เป็นครู และถูกส่งไปยังโรงเรียนที่เต็มไปด้วยครูซึ่งตกอยู่ในการหลับใหล ไม่มีการบรรยายความรู้อิสลามที่โรงเรียน หรือแม้แต่กิจกรรมดะอฺวะฮฺที่มีชีวิตชีวา เธอเริ่มสร้างความใกล้ชิดกับเพื่อนครูโดยตระหนักว่าการเริ่มต้นดะอฺวะฮฺกับครูมีประโยชน์มากกว่าการเริ่มต้นกับนักเรียน เพราะครูมีหน้าที่ในการสอนและนำสาส์นต่างๆ ไปยังนักเรียน

          เธอเริ่มต้นความพยายามที่ดีในการกระตุ้นพวกเขา โดยการเริ่มต้นให้หนังสือ เทป และสิ่งต่างๆ เป็นของขวัญ ในเวลาอันสั้น โรงเรียนกลับตื่นตัวและกลายเป็นศูนย์กลางดะอฺวะฮฺสำหรับเจ้าหน้าที่และนักเรียน ครูคนหนึ่งขอบคุณอัลลอฮฺและรำลึกถึงเวลาห้าปีเต็มที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ในการยืนหน้าห้องสอนนักเรียนโดยปราศจากการเรียกร้องพวกเขาสู่อัลลอฮฺ หรือแม้แต่พยายามปลูกฝังแนวคิดอิสลามที่ดีแก่นักเรียน เธอยอมรับว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นคือความเลินเล่อที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ

          ครูได้พูดถึงผลกระทบร้ายแรงของความไร้ศีลธรรมและการทำบาปซึ่งแพร่หลายในประเทศผู้ปฏิเสธ และวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺอย่างจริงใจเพื่อไม่ให้เธอได้ย่างกรายเข้าไปยังประเทศเหล่านั้น ครั้นก่อนที่เธอจะจบคำพูด นักเรียนคนหนึ่งได้พูดขึ้นว่า นอกเสียจากว่าเราจะเข้าไปในฐานะของนักรบ ใช่ แน่นอน เราวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานความจำเริญแก่ถ้อยคำของเธอ และขอให้เธอและลูกหลานของเธออยู่ในหมู่กองทัพนักรบมุสลิม

          เธอทำงานอย่างหนักเพื่อโลกหน้า เข้าร่วมฟังบรรยายศาสนา ให้คำปรึกษาอย่างจริงใจต่อพี่น้องมุสลิมะฮฺ และมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่ดีงาม มากที่สุดเท่าที่เธอทำได้ ในทุกปลายเดือน เพื่อนครูคนหนึ่งของเธอทราบดีว่าเธอส่งเงินเดือนทั้งหมดยังองค์กรการกุศล เธอใช้จ่ายเงินเดือนทั้งหมดเพื่อเด็กกำพร้า เพื่อส่งเสริมการพิมพ์หนังสือศาสนา และช่วยเหลือหนทางการญิฮาด

          เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้เธอ พี่สาวใจบุญที่รัก ขอพระองค์ทรงรับเธอเข้าอยู่ในสวนสวรรค์และยกตำแหน่งของเธอ เราขอต่ออัลลอฮฺให้เพิ่มพูนความรักและปรารถนาดีของเธอที่มีต่อประชาชาติมุสลิม แน่นอน เธอคือหลานสาว (ผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงาม ผู้แปล) คนหนึ่งของท่านหญิงอาอิชะฮฺและท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s