งาน มม.7

 

ชื่อโครงการ          มุสลิมะฮฺเข้มแข็ง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ       บะนาตุลหุดา (กลุ่มสตรีแห่งทางนำ) ร่วมกับ กูวะตุชชะบาบ (กลุ่มพลังเยาวชน)

 

หลักการและเหตุผล

งานดะอฺวะฮฺ (การเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อิสลาม) ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเท่าที่มีความสามารถ ซึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานดะอฺวะฮฺแล้ว จำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ดีและเหมาะสมในระดับหนึ่ง เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีข้อบกพร่อง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรอให้ตนเองสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มทำงานดะอฺวะฮฺ

กลุ่มสตรีแห่งทางนำได้จัดโครงการ มุสลิมะฮฺเข้มแข็ง ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมมุสลิมะฮฺสู่สนามงานดะอฺวะฮฺ โดยเริ่มต้นจากการปลุกจิตสำนึกในการพัฒนาและรักษาอีมาน (ศรัทธา) ของตนเองให้เข้มแข็ง ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการรักษาและเพิ่มพูนอีมานของตนเพื่อเป็นการปูรากฐานสู่บทบาทของมุสลิมะฮฺด้านอื่นๆ ต่อไป ทางกลุ่มหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดจุดเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น และขยายวงไปสู่คนใกล้ชิด ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และมีมุสลิมะฮฺที่พร้อมทำงานเพื่ออิสลาม (ในรูปแบบที่สามารถ) มากขึ้น อินชาอัลลอฮฺ

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้เกิดการรวมตัว เสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมุสลิมะฮฺหลากหลายกลุ่ม

2.  เพื่อปลุกจิตสำนึกในการพัฒนาและรักษาอีมานของตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวออกสู่สนามงานดะอฺวะฮฺ

3.    เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางในการรักษาและเพิ่มพูนอีมานของตน

 

รูปแบบโครงการ

1.    บรรยายและตอบปัญหาโดยผู้รู้

2.    วีดีทัศน์และพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ   มุสลิมะฮฺผู้สนใจและทีมงาน รวม 100 คน

 

ระยะเวลา            วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2550 เวลา 08.30-16.30 .

 

สถานที่                     ห้องลังกาวี ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ (รามคำแหง 22)

 

การประเมินผลโครงการ   จากแบบสอบถามและการสังเกตk

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกิดความรักความสัมพันธ์อันดีระหว่างมุสลิมะฮฺ มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตักเตือนซึ่งกันและกัน

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและรักษาอีมานของตนเอง

3.    ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาและเพิ่มพูนอีมานของตน

 

 

กำหนดการ

        (กิจกรรมช่วงเช้า เฉพาะมุสลิมะฮฺ)

09.00 09.20 น.         ลงทะเบียน

09.20 – 10.00 น.           พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

10.0011.30 น.         วีดีทัศน์สรรค์สร้างอีมาน

          11.3013.00 น.         รับประทานอาหาร + ละหมาดศุหฺริร่วมกัน

        (กิจกรรมช่วงบ่าย เปิดให้มุสลิมีนเข้าร่วมด้วย)

13.00 15.30 น.         บรรยายหัวข้อ ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า

และตอบปัญหา โดย เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s